Važne informacije Službe za granicu

Mogućnosti i uvjeti prelaska državne granice s Republikom Slovenijom
Državljani Republike Hrvatske na temelju osobne iskaznice mogu prelaziti granicu Europske unije, kao i granice nekih trećih zemalja, i to  granice država Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Makedonije i Srbije.

Za putovanje djece mlađe od 14 godina preko granice u pratnji osoba koje nemaju roditeljsku skrb  više nije potrebna ovjerena suglasnost roditelja.

Na maloljetne strane državljane prilikom prelaska državne granice primjenjuju se pravila propisana Prilogom VII. točkom 6. Zakonika o schengenskim granicama. 

Stoga službenici obraćaju posebnu pozornost na maloljetnike koji putuju sami ili u pratnji. Maloljetnici koji prelaze vanjsku granicu podliježu istoj kontroli prilikom ulaska i izlaska kao i odrasle osobe. 

U slučaju maloljetnika s pratnjom, službenik provjerava imaju li osobe koje prate maloljetnike roditeljsku skrb nad njima, posebno kada su maloljetnici u pratnji samo jedne odrasle osobe i kada postoje ozbiljni razlozi za sumnju da su možda nezakonito odvojene od skrbi osobe (osoba) koja (koje) zakonito ostvaruje (ostvaruju) roditeljsku skrb nad njima. U tom slučaju, službenik provodi daljnju istragu u svrhu otkrivanja bilo kakve nedosljednosti ili proturječnosti u danim informacijama.

U slučaju maloljetnika koji putuju sami, službenici temeljitom kontrolom putnih isprava i dokaznih isprava utvrđuju napuštaju li maloljetnici državno područje protiv volje osobe (osoba) koja (koje) ostvaruje (ostvaruju) roditeljsku skrb nad njima.

Prelazak državne granice dozvoljen je samo na otvorenim graničnim prijelazima, prijelaznim mjestima i prijelaznim točkama s valjanom putnom ispravom, osobnom iskaznicom, pograničnom propusnicom.

Na graničnim prijelazima:
Dubrava Križovljanska – svakog dana 24 sata s valjanom putne ispravom ili osobnom iskaznicom, odnosno može s pograničnom propusnicom ako se putuje u slovensko pogranično područje.
Otok Virje – svakog dana 24 sata s valjanom putnom ispravom. putne ispravom ili osobnom iskaznicom, odnosno može s pograničnom propusnicom ako se putuje u slovensko pogranično područje.
Cvetlin – svakog dana 24 sata s valjanom putnom ispravom. putne ispravom ili osobnom iskaznicom, odnosno može s pograničnom propusnicom ako se putuje u slovensko pogranično područje.
Gornja Voća – svakog dana od 6 do 22 sata s valjanom pograničnom propusnicom samo u slovensko pogranično područje. Prelazak je moguć i sa osobnom iskaznicom ili putnom ispravom, ali se u tom slučaju na graničnom prijelazu izdaje dozvola za jednokratan prelazak državne granice s kojom je boravak na slovenskom pograničnom području moguć 7 dana i naplaćuje se 3 kune.
NAPOMENA: Granični prijelaz Zlogonje na temelju Sporazuma između Republike Hrvatske i Republike Slovenije o pograničnom prometu i suradnji, zaključcima VI. sjednice stalne mješovite komisije od 13. veljače 2003. godine stavljen je u funkciju prijelaznog mjesta. Na tom se mjestu državna granica može prijeći samo s valjanom pograničnom propusnicom u kojoj je vidirano mjesto prelaska Zlogonje – Meje.

Na prijelaznim mjestima:
Na prijelaznim mjestima prelazak državne granice moguć je samo s valjanom pograničnom propusnicom u kojoj je točno upisano i vidirano mjesto prelaska ili s poljoprivredničkim uloškom.

Na mjestima koja vode do stambenih objekata građana u pograničnom području, a nemaju cestovne komunikacije po teritoriju RH:

Dolazak osoba (rodbine, prijatelja, znanaca) koji nemaju pravo prelaska državne granice izvan graničnog prijelaza za dolazak do osobe koja živi u pograničnom području, a nema druge cestovne komunikacije po teritoriju RH, već cestovna komunikacija dijelom ide teritorijem Republike Slovenije, trebaju svoj prelazak prethodno najaviti graničnoj policiji na telefon 042/373 404 ili 042/739 166. Prilikom najave potrebno je navesti podatke o vozilu i osobama koje dolaze te o vremenu prelaska granice.
U slučaju nejasnoća oko uvjeta prelaska državne granice, te drugih informacija u svezi s državnom granicom, kao i u slučaju da uz državnu granicu primijetite sumnjive, nepoznate osobe, vozila ili druge sigurnosne pojave, ako trebate neku informaciju ili pomoć svaki dan 24 sata možete se obratiti u:
  • operativno dežurstvo Postaje granične policije Varaždin na telefon 042/373 404
  • u Policijsku upravu varaždinsku na broj telefona 192
  • ili radnim danom od 7 do 15 sati u Službi za granicuPU varaždinske na telefon 042/372 457