Korisne informacije Odsjeka za sigurnost cestovnog prometa

Negativni prekršajni bodovi
 

Negativni prekršajni bodovi su pravna posljedica pravomoćne osude vozača motornog vozila za određene teže prekršaje u prometu.

Dodjeljuju se vozačima po pravomoćnosti odluke o prekršaju, automatizmom od strane policijske uprave, a što znači da se vozači posebno ne obavještavaju da im se dodjeljuju za određene prekršaje negativni prekršajni bodovi.

Vozaču se za jedan prometni prekršaj mogu odrediti najviše 3 negativna boda.

Vozaču koji unatrag dvije godine prikupi 9 negativnih prekršajnih bodova (većinom po 3 boda) izriče se mjera zabrane upravljanja motornim vozilom svih kategorija u trajanju od 12 mjeseci.

Vozaču koji unatrag dvije godine prikupi 9 negativnih bodova (većinom po manje od 3 boda) izriče se mjera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od 9 mjeseci za onu kategoriju kojom je pretežito prikupio negativne prekršajne bodove.

Vozaču kojem je izrečena navedena mjera zabrane upravljanja motornim vozilom, a isti u narednom razdoblju od 2 godine ponovno prikupi 9 negativnih bodova izreći će se mjera poništenja vozačke dozvole svih kategorija.

Nakon proteka 2 godine od dana pravomoćnosti odluke o prekršaju na temelju koje su prikupljeni i upisani bodovi, isti se brišu iz evidencije.
Za prekršaje s propisanom novčanom kaznom do 2.000,00 kn za koje vozač plati novčanu kaznu na mjestu počinjenja prekršaja ili u roku od 3 dana, ne evidentiraju mu se prekršajni bodovi niti se prekršaj ne unosi u prekršajnu evidenciju Ministarstva pravosuđa.

Najčešći prekršaji u prometu za koje se određuju negativni prekršajni bodovi

Vožnja pod utjecajem alkohola

 • od 0.51 do 1.00 g/kg - 1 bod
 • od 1.01 do 1.50 g/kg - 2 boda
 • više od 1.50 g/kg i odbijanje alkotestiranja ili testiranja na droge, ili vožnja pod utjecajem droga  - 3 boda

Prekoračenja brzina u naseljenim mjestima

 • 21 do 30 km/h više od dozvoljenog  - 1 bod
 • 31 do 50 km/h više od dozvoljenog   - 2 boda
 • preko 50 km/h od dozvoljenog - 3 boda
Evidenciju negativnih prekršajnih bodova vode policijske postaje prema mjestu prebivališta vozača.

Obavijesti o stanju negativnih prekršajnih bodova mogu se dobiti u svakoj policijskoj postaji.

Upravljanje vozilom za vrijeme trajanja zaštitne mjere „zabrane upravljanja motornim vozilom određene ili svih kategorija“

Odredbama članka 289. Zakona o sigurnosti prometa na cestama propisana je novčana kazna u rasponu od 5 000 do 15 000 kuna ili kazna zatvora do 60 dana za vozača koji upravlja vozilom za vrijeme trajanja navedene zaštitne mjere.

Za kršenje navedene odredbe, sukladno članku 58. Prekršajnog zakona, vozaču se može izreći i zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od jednog mjeseca do dvije godine (u pravilu policija kao ovlašteni tužitelj izriče ili predlaže sudu navedenu mjeru u trajanju od 6 do 12 mjeseci).

Po pravomoćnosti odluke o prekršaju vozaču se dodjeljuju i 3 negativna prekršajna boda, o čemu se posebno ne obavještava vozača.

Navedeno inkriminirano ponašanje vozača (vožnja pod zabranom) sukladno Kaznenom zakonu („NN“ 125/11. i 144/12.) koji se primjenjuje od 1. siječnja 2013. godine, ima obilježje i kaznenog djela iz članka. 311. Nepoštivanje sigurnosnih mjera, a za što se počinitelja može kazniti kaznom zatvora do dvije godine. Opisano kazneno djelo čini osoba koja krši obvezu koja mu je određena sigurnosnom mjerom koju izriče Sud u kaznenom postupku za kazneno djelo protiv sigurnosti prometa kad postoji opasnost da će upravljajući motornim vozilom ugroziti sigurnost prometa.

Produženje važenja prometne dozvole

Vlasnik vozila koji ne izvrši produženje važenja prometne dozvole u roku od 15 dana od dana isteka prometne dozvole, dužan je odjaviti vozilo, vratiti prometnu dozvolu i reg. pločice policijskoj upravi ili policijskoj postaji (navedeno mora učiniti bez obzira koristi li vozilo u prometu ili ne). 
 

Obijesna vožnja u cestovnom prometu

U članku 226. novog Kaznenog zakona propisano je novo kazneno djelo „Obijesna vožnja u cestovnom prometu“ koje čini sudionik u cestovnom prometu koji iz obijesti teško krši propise o sigurnosti prometa vozeći u stanju nesposobnosti za vožnju izazvanoj konzumacijom alkohola uz koncentraciju preko 1.50 g/kg alkohola u krvi, ili droga ili psihoaktivnih lijekova ili vozeći u zabranjenom smjeru ili pretječući na nepreglednom mjestu kolonu vozila ili vozeći brzinom koja prelazi više od 50 km/h iznad dopuštene u naseljenom mjestu ili području s naznačenim ograničenjem brzine i time izazove opasnost za život ili tijelo ljudi.

Prodaja/odjava vozila

Vlasnik vozila koji proda vozilo dužan je u roku od 15 dana od prodaje odjaviti vozilo, te vratiti prometnu dozvolu i registarske pločice nadležnoj PU ili PP. Vlasnik vozila također je dužan u roku od 30 dana odjaviti vozilo, te vratiti prometnu dozvolu i registarske pločice vozila ako je vozilo uništeno, otuđeno ili nestalo. Također novi vlasnik vozila, odnosno osoba koja je kupila vozilo dužna je u roku od 15 dana od stjecanja vozila isto registrirati na svoje ime ili ga odjaviti.

Za nepostupanje po gore navedenom, sukladno Zakonu o sigurnosti prometa na cestama propisana je novčana kazna u iznosu od 700 kuna. 

Upravljanje vozilom stranih reg. oznaka

Temeljem Konvencije o privremenom uvozu, Carinskog zakona i Uredbe o provođenju carinskog zakona, hrvatski državljani ne smiju upravljati vozilom strane reg. oznake u RH.

Izuzetak je ako u putovnici imaju važeću radnu vizu zemlje u kojoj je vozilo registrirano, ako su vlasnici vozila ili ukoliko je u vozilu za vrijeme vožnje i vlasnik vozila.


Premještanje vozila „Pauk“

Broj telefona Trgovačkog društva „Crtorad“ d.o.o. Varaždin, služba „Pauk“ je 042/211 015


Ograničenja za mlade vozače

„Mladi vozač“ je vozač u dobi do 24 godine. Mladi vozač ne smije:

 • upravljati vozilom na cesti (državne, županijske,lokalne i nerazvrstane) brzinom većom od 80 km/h, na brzoj cesti i cesti namijenjenoj isključivo za promet motornih vozila brzinom većom od 100 km/h, odnosno 120 km/h na autocesti,
 • također ne smije upravljati motornim vozilom niti s koncentracijom do 0,5 promila alkohola.

Oznaka „HR“  na vozilla

Zakonom o sigurnosti prometa na cestama propisano je da svako vozilo registrirano u RH ne smije napustiti njen teritorij ako nema na zadnjoj strani vozila istaknutu međunarodnu oznaku Republike Hrvatske.

Međunarodna oznaka mora biti oblika elipse, širine 175 i visine 115 mm, bijele temeljne boje s crnim obrubom i crnim slovima.

Oznaka nije valjana ako su na njoj ispisani bilo kakvi drugi znaci, reklame i slično.

Savjetujemo – nemojte pušiti cigarete za vrijeme upravljanja vozilom

Velik broj znanstvenih i stručnih radova dokazuje da su pušači češći uzročnici prometnih nesreća od ostalih vozača. Evo zbog čega je tako:

 • pušenje tijekom vožnje ometa koncentraciju vozača neophodnu za sigurnu vožnju,
 • u vrijeme pripaljivanja cigarete vozač za proces upravljanja vozilom ima na raspolaganju samo jednu ruku,
 • posebni problem nastaje kada dođe do pada pri paljenju cigarete ili žara u krilo ili na noge vozača,
 • pretjerano pušenje u vozilima osobito ako osim vozača puše i ostali suputnici, može dovesti do pojačane koncentracije nikotina u zraku, što negativno djeluje na sigurnost vožnje.

Zbog svega navedenog savjetujemo, tijekom upravljanja vozilom (i ne samo tada) apstinencija od pušenja je višestruko korisna.

Što se smatra zimskom opremom vozila i zimske dionice cesta:

Pod zimskom opremom motornih vozila čija najveća dopuštena masa nije veća od 3.5 tona, podrazumijevaju se zimske gume (M+S) na svim kotačima ili ljetne gume s najmanjom dubinom profila od 4 mm i s lancima za snijeg pripravnim za postavljanje na pogonske kotače.

U vrijeme zimskih uvjeta na cestama, vozači su dužni na vozilima imati zimsku opremu, a teretnim vozilima s priključnim vozilima je u takvim uvjetima zabranjen promet. Na području Županije varaždinske pod zimske dionice cesta spadaju:

 • autocesta A4 Varaždin - Novi Marof - Brezniči Hum - Mirkovec
 • državna cesta D-2 Dubrava Križovljanska - Petrijanec - Gojanec -Poljana Biškupečka - Turčin
 • državna cesta D-528 od kružnog toka u Turčinu do prometnog čvora autoceste u Varaždinu

Na zimskim dionicama cesta u zimskom razdoblju od 15. studenog tekuće godine do 15. travnja naredne godine obavezno je korištenje zimske opreme na motornim vozilima bez obzira na vremenske uvjete i stanje kolnika.