Korisne informacije Odsjeka za sigurnost cestovnog prometa

Negativni prekršajni bodovi
 
Negativni prekršajni bodovi su pravna posljedica pravomoćne osude vozača motornog vozila za određene teže prekršaje u prometu.
Dodjeljuju se vozačima po pravomoćnosti odluke o prekršaju, automatizmom od strane policijske uprave, a što znači da se vozači posebno ne obavještavaju da im se dodjeljuju za određene prekršaje negativni prekršajni bodovi.
Vozaču se za jedan prometni prekršaj mogu odrediti najviše 6 negativnih bodova.
Vozaču koji je u razdoblju od dvije godine prikupio 12 negativnih prekršajnih bodova rješenjem će se ukinuti i oduzeti vozačka dozvola.
Mladom vozaču koji je u razdoblju od dvije godine prikupio 9 negativnih prekršajnih bodova rješenjem će se ukinuti i oduzeti vozačka dozvola.
Za prekršaje s propisanom novčanom kaznom do 2.000,00 kn za koje vozač plati novčanu kaznu na mjestu počinjenja prekršaja ili u roku od 3 dana, ne evidentiraju se prekršajni bodovi niti se prekršaj  unosi u prekršajnu evidenciju Ministarstva pravosuđa.
Nakon proteka 2 godine od dana pravomoćnosti odluke o prekršaju na temelju koje su upisani bodovi, negativni prekršajni bodovi se brišu iz evidencije.

Osoba kojoj je vozačka dozvola ukinuta i oduzeta može ponovo polagati vozački ispit istekom roka od dvije godine od dana izvršnosti rješenja o ukidanju vozačke dozvole, nakon provedenog postupka osposobljavanja kandidata za vozače.
 
Najčešći prekršaji u prometu za koje se određuju negativni prekršajni bodovi
 
Vožnja pod utjecajem alkohola
 
  • od 0.51 do 1.00 g/kg - 3 boda
  • od 1.01 do 1.50 g/kg - 4 boda
  • više od 1.50 g/kg i odbijanje alkotestiranja ili testiranja na droge, ili vožnja pod utjecajem droga  - 6 bodova
 
Prekoračenja brzina u naseljenim mjestima
 
  • 21 do 30 km/h više od dozvoljenog  - 2 boda
  • 31 do 50 km/h više od dozvoljenog   - 3 boda
  • preko 50 km/h od dozvoljenog – 6  bodova
 
Prekoračenje brzine izvan naseljenog mjesta
 
  • preko 50 km/h od dozvoljenog - 3 boda
 
Evidenciju negativnih prekršajnih bodova vode policijske postaje prema mjestu prebivališta vozača.

Obavijesti o stanju negativnih prekršajnih bodova, stanju vozačke dozvole te izrečenim zaštitnim i sigurnosnim mjerama mogu se dobiti na web stranici Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske ili ovdje.

Upravljanje vozilom za vrijeme trajanja zaštitne mjere „zabrane upravljanja motornim vozilom određene ili svih kategorija“
 
Odredbama članka 289. Zakona o sigurnosti prometa na cestama propisana je novčana kazna u rasponu od 10.000,00 do 20.000,00 kuna ili kazna zatvora do 60 dana za vozača koji upravlja vozilom za vrijeme trajanja navedene zaštitne mjere.
 
Za kršenje navedene odredbe, sukladno članku 58. Prekršajnog zakona, vozaču se može izreći i zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od jednog mjeseca do dvije godine (u pravilu policija kao ovlašteni tužitelj izriče ili predlaže sudu navedenu mjeru u trajanju od 3 do 12 mjeseci).
 
Po pravomoćnosti odluke o prekršaju vozaču se dodjeljuju i 6 negativnih prekršajnih bodova, o čemu se posebno ne obavještava vozača.
 
Navedeno inkriminirano ponašanje vozača (vožnja pod zabranom) sukladno Kaznenom zakonu („NN“ 125/11, 144/12, 56/15, 61/15, 101/17 i 118/18) koji se primjenjuje od 4. siječnja 2019. godine, ima obilježje i kaznenog djela iz članka. 311. „Neizvršavanje sudske odluke“, a za što se počinitelja može kazniti kaznom zatvora do dvije godine. Opisano kazneno djelo čini osoba koja krši obvezu koja mu je određena sigurnosnom mjerom koju izriče Sud u kaznenom postupku za kazneno djelo protiv sigurnosti prometa kad postoji opasnost da će upravljajući motornim vozilom ugroziti sigurnost prometa.
 
Obijesna vožnja u cestovnom prometu
U članku 226. Kaznenog zakona propisano je kazneno djelo „Obijesna vožnja u cestovnom prometu“ koje čini sudionik u cestovnom prometu koji iz obijesti teško krši propise o sigurnosti prometa vozeći u stanju nesposobnosti za vožnju izazvanoj konzumacijom alkohola uz koncentraciju preko 1.50 g/kg alkohola u krvi, ili droga ili psihoaktivnih lijekova ili vozeći u zabranjenom smjeru ili pretječući na nepreglednom mjestu kolonu vozila ili vozeći brzinom koja prelazi više od 50 km/h iznad dopuštene u naseljenom mjestu ili području s naznačenim ograničenjem brzine i time izazove opasnost za život ili tijelo ljudi.
 
Produženje važenja prometne dozvole
Vlasnik vozila koji ne izvrši produženje važenja prometne dozvole u roku od 15 dana od dana isteka prometne dozvole, dužan je odjaviti vozilo, vratiti prometnu dozvolu i reg. pločice u stanicu za tehnički pregled vozila (navedeno mora učiniti bez obzira koristi li vozilo u prometu ili ne). 

Prodaja/odjava vozila
Registraciju motornih i priključnih vozila, produženje važenja prometne dozvole i izdavanje pokusnih pločica obavljaju stanice za tehnički pregled vozila.
U slučaju prodaje ili drugog načina promjene vlasništva na vozilu, novi vlasnik vozila dužan je u roku od 15 dana od stjecanja vozila registrirati vozilo na svoje ime ili ga odjaviti, a ako ga ne registrira na svoje ime ili ne odjavi, stanica za tehnički pregled vozila će, na zahtjev osobe na koju je vozilo registrirano, rješenjem ukinuti registraciju vozila.

Upravljanje vozilom stranih reg. oznaka
Temeljem Konvencije o privremenom uvozu, Carinskog zakona i Uredbe o provođenju carinskog zakona, hrvatski državljani ne smiju upravljati vozilom strane reg. oznake u RH.

Detaljnije upute o načinu uporabe automobila sa stranim registracijskim oznakama i uporabe automobila koji su registrirani u zemljama članicama EU, na carinskom području Republike Hrvatske, zainteresirani mogu dobiti od mjesno nadležnih carinarnica ili se o predmetnoj temi mogu informirati putem web stranica Carinske uprave.
 
Premještanje vozila „Pauk“
Broj telefona Trgovačkog društva „Crtorad“ d.o.o. Varaždin, služba „Pauk“ je 042/211 015

Ograničenja za mlade vozače
„Mladi vozač“ je vozač motornog vozila u dobi do navršene 24. godine života, koji posjeduje vozačku dozvolu izdanu na teritoriju Republike Hrvatske.
Mladi vozač ne smije upravljati vozilom na cesti niti početi upravljati vozilom ako je pod utjecajem droga ili lijekova ili ako u krvi ima alkohola.
 
Oznaka „HR“  na vozilu
Pravilnikom o registraciji i označavanju vozila definirani su izgled i veličina međunarodne oznake odnosno razlikovne oznake Republike Hrvatske. Razlikovna oznaka RH mora biti oblika elipse, širine 175 i visine 115 mm, bijele temeljne boje s crnim obrubom i crnim slovima.
Oznaka nije valjana ako su na njoj ispisani bilo kakvi drugi znaci, reklame i slično.
 
U prometu unutar Europske unije priznaje se i razlikovna oznaka Republike Hrvatske na registarskim pločicama.
 
Što se smatra zimskom opremom vozila i zimske dionice cesta?
Pod zimskom opremom motornih vozila čija najveća dopuštena masa nije veća od 3.5 tona, podrazumijevaju se zimske gume (M+S) na svim kotačima ili ljetne gume s najmanjom dubinom profila od 4 mm i s lancima za snijeg pripravnim za postavljanje na pogonske kotače.
U vrijeme zimskih uvjeta na cestama, vozači su dužni na vozilima imati zimsku opremu, a teretnim vozilima s priključnim vozilima je u takvim uvjetima zabranjen promet. Na području Varaždinske županije pod zimske dionice cesta spadaju:
  • autocesta A4 Varaždin - Novi Marof - Brezniči Hum - Mirkovec
  • državna cesta D-2 Dubrava Križovljanska - Petrijanec - Gojanec -Poljana Biškupečka - Turčin
  • državna cesta D-528 od kružnog toka u Turčinu do prometnog čvora autoceste u Varaždinu
Na zimskim dionicama cesta u zimskom razdoblju od 15. studenog tekuće godine do 15. travnja naredne godine obavezno je korištenje zimske opreme na motornim vozilima bez obzira na vremenske uvjete i stanje kolnika.