Nove obveze vlasnika oružja u vezi uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti

Tko ima registrirano oružje na temelju oružnog lista za držanje ili držanje i nošenje oružja, a nikada nije obavljao zdravstveni pregled za držanje i nošenje oružja, dužan ga je obaviti do 5.lipnja 2013. godine. Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti ne smije biti starije od 3 mjeseca.

Tko ima registrirano oružje na temelju oružnog lista za držanje ili držanje i nošenje oružja, a nikada nije obavljao zdravstveni pregled za držanje i nošenje oružja, dužan ga je obaviti do 5.lipnja 2013. godine. Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti ne smije biti starije od 3 mjeseca.

Protiv fizičkih osoba koje nisu priložile uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti za držanje i nošenje oružja, podnosi se optužni prijedlog nadležnom prekršajnom sudu postupka sukladno članku 55. stavak 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o oružju. Za navedeni prekršaj predviđena je novčana kazna u iznosu od 3 000 do 15000 kuna te zaštitna mjera oduzimanja oružja i streljiva.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za držanje i nošenje oružja izdaje se s rokom važenja od pet godina.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za držanje i nošenje oružja ne moraju priložiti policijski službenici Ministarstva unutarnjih poslova, pripadnici Oružanih snaga Republike Hrvatske i pravosudne policije koji su prema posebnim propisima ovlašteni držati i nositi oružje, a postojanje tog uvjeta dokazuju ispravom izdanom od nadležnog ministarstva iz koje je vidljivo da su zdravstveno sposobni i osposobljeni za držanje i nošenje oružja.

Zaštitari koji su prema posebnim propisima ovlašteni držati i nositi oružje, zdravstvenu sposobnost dokazuju dopuštenjem za obavljanje poslova privatne zaštite.

Fizičke osobe koje imaju registrirano oružje, dužne su u roku od 180 dana od dana stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o oružju, točnije do 5. prosinca 2012. godine izvijestiti policijsku upravu/policijsku postaju o izabranom liječniku primarne zdravstvene zaštite. Obavijesti o izabranom liječniku primarne zdravstvene zaštite možete dostaviti i u elektronskom obliku na adresu policijske uprave na čijem području imate registrirano oružje (varazdinska@policija.hr)

Fizičke osobe koje imaju registrirano oružje, a promijene izabranog liječnika primarne zdravstvene zaštite, dužni su o toj promjeni u roku od 60 dana izvijestiti policijsku upravu odnosno postaju o nastaloj promjeni.  Obavijesti o promjeni izabranog liječnika primarne zdravstvene zaštite također možete dostaviti i u elektronskom obliku na adresu policijske uprave na čijem području imate registrirano oružje.

Fizičkim osobama koje ne postupe kako je opisano, dakle ne dostave nadležnoj policijskoj upravi/policijskoj postaji podatak o izabranom liječniku primarne zdravstvene zaštite, odnosno o promjeni izabranog liječnika primarne zdravstvene zaštite, ukinut će se oružni list, a s oružjem će se postupiti sukladno članku 44. stavku 1. Zakona o oružju.