O nama

Slika /PU_V/vijesti/2021/Spomeni_1.jpg
U skladu sa Zakonom o policiji, policijska uprava na području za koje je osnovana prati i analizira stanje sigurnosti te pojave koje pogoduju nastanku i razvitku kriminaliteta. Organizira, usklađuje, usmjerava i nadzire rad policijskih postaja. Izravno sudjeluje pri obavljanju složenijih poslova iz djelokruga rada policijske postaje te obavlja i provodi utvrđene mjere u graničnoj kontroli i osiguranju državne granice. Zatim, poduzima mjere radi zaštite određenih osoba i objekata te obavlja druge poslove utvrđene posebnim propisima.
 
  • Nadležnost nad gradovima: Varaždin, Ivanec, Lepoglava, Ludbreg, Novi Marof, Varaždinske Toplice
  • Nadležnost nad općinama: Beretinec, Cestica, Gornji Kneginec, Jalžabet, Petrijanec, Sračinec, Sveti Ilija, Trnovec Bartolovečki, Vidovec, Vinica, Bednja, Donja Voća, Klenovnik,  Maruševec, Martijanec, Sveti Đurđ, Mali Bukovec,  Veliki Bukovec,  Ljubešćica, Breznički Hum, Breznica i Visoko

Sjedište Policijske uprave varaždinske nalazi se u Varaždinu,Ivana Milčetića 10. 

Tel.: 042/372 111
E-mail: varazdinska@policija.hr


Radom Policijske uprave varaždinske upravlja načelnik Predrag Benčić.
 

Glasnogovornica Policijske uprave je Marina Kolarić
Policijski službenik za odnose s javnošću je Maja Ptiček.

Teritorijalna nadležnost Policijske uprave varaždinske