Multanova - uređaj za mjerenje brzine

09. veljače 2015. god. – ponedjeljak

 • U vremenu od 07,00 do 09,00 – Novi Marof, Varaždinska 35/D, D-3
 • U vremenu od 09,00 do 11,00 – Kapela Kalnička 16, D-24
 • U vremenu od 11,00 do 13,00 – Svibovec Toplički, Ludbreška, D-24
 • U vremenu od 13,00 do 15,00 – Gornje Makojišće, D-3
   

10. ožujka 2015. god. – utorak

 • U vremenu od 08,00 do 10,00 – Madžarevo, D-24
 • U vremenu od 10,00 do 12,00 – Varaždinske Toplice, Ludbreška,
 • U vremenu od 12,00 do 14,00 – Novi Marof, Zagrebačka bb, D-3
 • U vremenu od 14,00 do 16,00 – Ljubešćica, D-24

11. ožujka 2015. god. – srijeda

 • U vremenu od 08,00 do 10,00 – Kalnička Kapela, D-24
 • U vremenu od 10,00 do 12,00 – Svibovec Toplički, D-24
 • U vremenu od 12,00 do 14,00 – Madžarevo, D-24
 • U vremenu od 14,00 do 16,00 – Novi Marof, Varaždinska 35/D, D-3

12. ožujka 2015. god. – četvrtak

 • U vremenu od 08,00 do 10,00 – Novi Marof, Varaždinska, D-3
 • U vremenu od 10,00 do 12,00 – Madžarevo, D-24
 • U vremenu od 12,00 do 14,00 – Var. Toplice, Ludbreška
 • U vremenu od 14,00 do 16,00 – Kalnička Kapela, D-24

13. veljače 2015.  god. – petak

 • U vremenu od 08,00 do 10,00 – Varaždinske Toplice, Ludbreška bb
 • U vremenu od 10,00 do 12,00 – Kapela Kalnička 16, D-24
 • U vremenu od 12,00 do 14,00 – Gornje Makojišće, D-3
 • U vremenu od 14,00 do 16,00 – Madžarevo, D-24

14. veljače 2015. god. – subota

 • U vremenu od 08,00 do 10,00 – Novi Marof, Varaždinska 35/D, D-3
 • U vremenu od 10,00 do 12,00 – Kapela Kalnička 16, D-24
 • U vremenu od 12,00 do 14,00 – Svibovec Toplički, Ludbreška, D-24
 • U vremenu od 14,00 do 16,00 – Gornje Makojišće, D-3

15. veljače 2015.  god. – nedjelja

 • U vremenu od 08,00 do 10,00 – Gornje Makojišće, D-3
 • U vremenu od 10,00 do 12,00 – Kapela Kalnička 16, D-24
 • U vremenu od 12,00 do 14,00 – Novi Marof, Zagrebačka, D-3
 • U vremenu od 14,00 do 16,00 – Madžarevo, D-24

16. veljače 2015. god. – ponedjeljak

 • U vremenu od 08,00 do 10,00 – Ljubešćica, D-3
 • U vremenu od 10,00 do 12,00 – Presečno, D-3
 • U vremenu od 12,00 do 14,00 – Madžarevo, D-24
 • U vremenu od 14,00 do 16,00 – Novi Marof, Zagrebačka, D-3