Ured načelnika

U Uredu načelnika obavljaju se poslovi, dopunskog stručnog usavršavanja djelatnika, analitički poslovi te poslovi odnosa s javnošću.
 
Uredom načelnika rukovodi zamjenik načelnika Policijske uprave.
 
  • Poslovi dopunskog stručnog usavršavanja djelatnika uključuju stručno usavršavanje u poznavanju, rukovanju i vještini gađanja službenim oružjem za policijske službenike, stručno usavršavanje u poznavanju i primjeni borilačkih vještina, kao i u općoj tjelesnoj pripremljenosti. Nadalje, obuhvaćaju stručno usavršavanje iz područja poznavanja zakonskih i podzakonskih propisa, kao i metodike i tehnika policijskog postupanja.
  • Analitički poslovi odnose se na praćenje, proučavanje te analizu sigurnosnih pojava i procesa, kao i pojavnih oblika i uzroka u svim područjima kriminaliteta, ali i ostalih poslova policije. Osim toga izrađuju se cjelovite analize, informacije i pregledi, a odnose se na razdoblja od jednog tjedna pa sve do izrade godišnjih izvješća.
  • Poslovi odnosa s javnošću uključuju organizaciju kontakata s predstavnicima medija, složenije poslove informiranja, odnosno, poslove pripreme informacija, analize pitanja i izvješćivanja medija te ostale poslove vezane za odnose policije i javnosti. 
  • Poslovi prevencije kriminaliteta koji uključuju koordinaciju svih organizacijskih jedinica koje se bave različitim vidovima prevencije, kao i unaprjeđenje suradnje s drugim državnim tijelima, institucijama, agencijama, znanstvenim i obrazovnim ustanovama međunarodnim i nevladinim organizacijama kao i policijama drugih zemaljana na području provedbe preventivnih programa koji doprinose unaprjeđenju sigurnosti u zajednici i stvaranju većeg osjećaja sigurnosti građana. 
             Odnosi s javnošću
 
Glasnogovornica Policijske uprave je Marina Kolarić    
Telefon 042 372-126
Policijski službenik za odnose s javnošću je Maja Ptiček.
Telefon 042 372-128
 
  • redovne konferencije za novinare održavaju se ponedjeljkom, s početkom u 11 sati, u zgradi Policijske uprave varaždinske, u Varaždinu, Ivana Milčetića 10 
 
  • od ponedjeljka do petka, od 7 do 15 sati, predstavnici medija mogu telefonom, putem faksa ili elektronskom poštom postaviti upite vezane za događaje ili poslove u nadležnosti policije