Služba kriminalističke policije

Slika /PU_V/odjel kriminalisičke policije/krim-policija.jpg

Analizira stanje i kretanje cjelokupnog kriminaliteta na području Policijske uprave te surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama i tijelima državne vlasti na svom području u organizaciji prevencije i represije svih vidova kriminaliteta (općeg, organiziranog, gospodarskog, zlouporabe opojnih droga, maloljetničke delikvencije i kazneno pravne zaštite djece i maloljetnih osoba).
 

Pronalazi najpogodnije oblike rada na sprječavanju počinjenja kaznenih djela, te pronalaženja i hvatanja počinitelja kaznenih djela.

Nadzire provođenje kriminalističkih obrada u policijskim postajama, te im pruža stručnu i tehničku pomoć s ciljem otkrivanja počinitelja, njihovog prijavljivanja i privođenja nadležnim pravosudnim tijelima. Sudjeluje u izradi propisa i drugih stručnih materijala.

 
Radom Službe kriminalističke policije rukovodi voditelj.

Telefon: 042/372 167