Služba zajedničkih i upravnih poslova

Slika /PU_V/Odsjek upravnih poslova slika.JPG

Obavlja poslove prijavništva (prebivalište, boravište, adresa stanovanja), osobnih i prometnih isprava, poslove registracije i odjave vozila te dozvola za nabavu, držanje i nošenje oružja. Vodi postupak u svezi hrvatskog državljanstva, statusa stranaca i azila.  
 
U sklopu Službe obavlja se inspekcijski nadzor provedbe propisa iz područja zaštite od požara i eksploziva na građevinama i prostorima, inspekcijski nadzor tvrtki koje se bave proizvodnjom i prometom vatrenog oružja i streljiva. Utvrđuje posebne uvjete građenja, obavlja tehnički pregled za građevine iz područja zaštite od požara i eksploziva.

Služba obavlja inspekcijski nadzor zaštitarske i detektivske djelatnosti.

Obavlja uredske poslove za potrebe Policijske uprave. 

Nadalje, obavlja poslove u svezi rješavanja imovinskopravnih odnosa Policijske uprave te izrađuje upravne akte u vezi radnih odnosa djelatnika Policijske uprave.

Obavlja računovodstvene poslove, razrađuje financijski plan Uprave i izrađuje izvješća o financijskom poslovanju za potrebe ustrojstvenih jedinica Ministarstva. Obavlja poslove ekonomata, nabave i uskladištenja određenih roba, skrbi o tekućem održavanju objekata i opreme te razvija, usklađuje, izrađuje, nadzire, planira i održava tehnički sustav za potrebe Policijske uprave.


Radom Službe rukovodi voditelj.

Telefon: 042/372 325
 
Poslovi prijavništva, izrade osobnih i prometnih isprava, poslovi registracije i odjave vozila te dozvola za nabavu, držanje i nošenje oružja, kao i postupak u svezi hrvatskog državljanstva, statusa stranaca i azila, obavljaju se u zgradi Policijske uprave u Varaždinu, Augusta Cesarca 18 i to  za građane s prebivalištem na području Grada Varaždina te općina Beretinec, Cestica, Gornji Kneginec, Jalžabet, Petrijanec, Sračinec, Sveti Ilija, Trnovec Bartolovečki, Vidovec i Vinica.

 

Referade upravnih poslova Policijske uprave varaždinske (na adresi Varaždin, Augusta Cesarca br. 18) kao i svih policijskih postaja radit će sa strankama prema slijedećem radnom vremenu:

  • ponedjeljkom od 7 do 13.30 sati
  • utorkom od 9 do 16.45 sati
  • srijedom od 8 do 13.30 sati
  • četvrtkom od 8 do 14.45 sati
  • petkom od 8 do 14.45 sati