Služba za javni red i sigurnost

Prati stanje javnog reda, problematiku prekršaja, protueksplozijske zaštite, obrambenih poslova, osiguranja javnih okupljanja, osiguranja objekata i osoba, operativno-komunikacijskog centra policije te i ukupnost preventivnih mjera na sprečavanju počinjenja kaznenih djela i prekršaja.
Prati, analizira i usmjerava rad temeljne policije po prekršajima iz Zakona o zaštiti; surađuje s Regionalnom protueksplozijskom jedinicom Zagreb u svezi obavljanja poslova protueksplozijske zaštite.
Prati, analizira i usmjerava rad temeljne policije po prekršajima iz Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji
Organizira i obavlja nadzor nad radom policijskih postaja te im pruža stručnu i drugu pomoć.
Predlaže organizaciju i način rada prilikom osiguranja javnih okupljanja, objekata i osoba te sudjeluje u izradi provedbenih planova, izravno sudjeluje u osiguranju te obavlja nadzor nad provedbom planova i zadaća, usklađuje poslove osiguranja koje obavlja više policijskih postaja te provodi nadzor nad njihovim radom, surađuje s nadležnom Upravom kod provođenja posebnih poslova sigurnosti, obavlja poslove obuke i rukovođenja Zasebnim policijskim postrojbama, te rukovodi i koordinira rad policijskih službenika specijaliziranih za rad s navijačima.
Predlaže mjere za unaprjeđenje rada, najpovoljnije oblike organizacije, način obavljanja preventivne djelatnosti te predlaže mjere u provedbi nadzorno usmjerivačke djelatnosti i poboljšanja radne stege.
Daje mišljenja o zakonitosti postupanja policijskih službenika.

Analitički prati stanje sigurnosti cestovnog prometa, usklađuje rad prometnih i drugih policijskih postaja pri kontroli cestovnog prometa, uključuje se u nadzor rada i nadzor zakonitosti postupanja u području sigurnosti cestovnog prometa; provodi prometno preventivne akcije, organizira i osposobljava pripadnike školskih prometnih jedinica, surađuje s nadležnim tijelima u području prometa, metodološki unaprjeđuje rad iz svoje nadležnosti, obavlja nadzor rada autoškola i stanica za tehničke preglede vozila, te njihovih ovlaštenih djelatnika

Provodi poslove suzbijanja prekograničnog kriminaliteta i nezakonitih migracija, obavlja poslove rješavanja povreda državne granice, prihvata i predaje osoba na državnoj granici, kontrole kretanja i boravka stranaca te nezakonitog rada stranaca, sudjeluje u izvršenju mjera prema strancima.


Surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Policijske uprave i tijelima lokalne uprave i samouprave na području Županije varaždinske. Organizira i obavlja nadzor nad radom policijskih postaja te im pruža stručnu i drugu pomoć.
 
Radom Službe policije rukovodi voditelj.
 
Telefon: 042/372 381
 
 
U Službi za javni red i sigurnost ustrojava se:

Operativno-komunikacijski centar policije
Operativno-komunikacijski centar policije zaprima obavijesti - 192 (92) i pruža svekoliku pomoć građanima, te koordinira rad policijskih službenika na terenu vezano uz kaznena djela, prekršaje, elementarne nepogode, nesreće te druge događaje.
Kod zastoja u prometu poduzima mjere za normalizaciju istog te također koordinira različitim vrstama preprata, kao i pratnji posebnih tereta.  
Operativno-komunikacijski centar Policijske uprave varaždinske isto tako surađuje sa drugim državnim tijelima, hitnim službama te Ministarstvom unutarnjih poslova Republike Hrvatske u sjedištu.  
Nadalje, Operativno-komunikacijski centar policije dokumentira događaje, štiti cjelovitost i tajnost komunikacija te skrbi o zadržanim i uhićenim osobama.

Radom Operativno- komunikacijskog centra policije rukovodi voditelj.