Služba policije


Na području Policijske uprave prati, analizira i prevenira stanje javnog reda, sigurnosti cestovnog prometa te problematiku prijestupa i prekršaja. Prati stanje protueksplozijske zaštite, osiguranja javnih okupljanja, objekata i osoba te organizira stručno usavršavanje djelatnika.

Preventivne djelatnosti Službe policije najizraženije su kroz djelovanje „Policije u zajednici“ gdje policijski službenici tzv.kontakt-policajci s predstavnicima gradova i ostalih institucija zajedno rješavaju probleme lokalne zajednice.

Prati i analizira stanje sigurnosti cestovnog prometa, te predlaže mjere u cilju što bolje sigurnosti prometa na području policijske uprave. Planira, organizira i provodi preventivne aktivnosti, prometne akcije, ostvaruje suradnju sa školama i drugim ustanovama.

Surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Policijske uprave i tijelima lokalne uprave i samouprave na području Županije varaždinske. Organizira i obavlja nadzor nad radom policijskih postaja te im pruža stručnu i drugu pomoć.
  

Radom Službe policije rukovodi voditelj.
 
Telefon: 042/372 381

 
U sklopu Službe policije djeluje i Interventna jedinica policije Policijske uprave varaždinske.
 

Interventna jedinica policije

Interventna jedinica policije je jedinica Policijske uprave varaždinske kao poseban organizacijski oblik, drugačiji od ostalih ustrojstvenih jedinica u odnosu na policijske postaje, s istaknutom i jedinstvenom linijom zapovijedanja koja ima elemente vojne strukture.

Prvenstvena zadaća takve jedinice su poslovi osiguranja visoko rizičnih javnih okupljanja poput demonstracija, nasilnih prosvjeda, sportskih događaja kao što su nogometne utakmice i drugo. Također se obavljaju poslovi sprječavanja i uspostavljanja narušenog javnog reda u većem opsegu, djelovanje u slučajevima opasnosti prouzročenih elementarnih nepogodama, katastrofama poput poplava, požara te spašavanja u nepristupačnim predjelima uz primjenu specijalne opreme i tehnike.


Posebnost Jedinice izražava se kroz rješavanje visoko rizičnih situacija kao što su uhićenja opasnih počinitelja kaznenih djela s elementima nasilja, kriznih situacija zabarikadiranih osoba, prijetnji hladnim ili vatrenim oružjem, pratnji novčanih pošiljki, osiguranja štićenih osoba, provođenja zasjeda, opservacija pojedinih prostora i objekata, pretraga i dugih mjera i radnji koje provodi policija. Zadaće se vrše samostalno ili kao potpora temeljnoj i kriminalističkoj policiji. 
 

U svakodnevnim aktivnostima, prioritet imaju zadaće prevencije i stalna prisutnost interventnih grupa na mjestima pojačanog vršenja prekršaja i kaznenih djela kao jamac sigurnosti naših građana. S obzirom na složenost poslova koje obavljaju pripadnici interventne jedinice policije sastavni dio njihovih zadaća je provođenje osnovne i specijalističke obuke, te selekcija kandidata prema posebnim normama prilikom prijema u interventnu policiju.


Interventnom jedinicom policije rukovodi zapovjednik IJP.

Telefon  042/372 293


Odora interventne policije.