Kontakt-policajci Policijske postaje Varaždin

Kontakt-policajac – Marija Kraljić

II. Kontakt - područje – obuhvaća Aninu ulicu, Supilovu ulicu prema Željezničkom kolodvoru, pa nadalje Slavenskom ulicom prema Primorskoj i ulici Ivana Severa, Pavleka Miškne prema ulici Kralja Petra Krešimira IV, na kojem području je smješten II. Mjesni odbor Grada Varaždina sa ukupno 3 756 stanovnika.

Kontakt-policajac – Darko Letonja

Telefon: 098/9843 899
VPN 245


 

III. Kontakt - područje – obuhvaća Zagrebačku ulicu do pruge Varaždin – Ivanec, zatim Prešernovu ulicu prema ulici Zrinskih i Frankopana, ulicu Tina Ujevića do ulice Krešimira Filića te Dalmatinsku i Zadrugarsku ulicu, sve do ulice S. Vukovića, na kojem području je smješten III. Mjesni odbor Grada Varaždina sa ukupno 8 600 stanovnika.

Kontakt-policajac – Mario Košak

Telefon: 098/9843 893
VPN 239


 

IV. Kontakt - područje - obuhvaća ulicu Braće Radića, Trakošćansku ulicu, Jurkovićevu ulicu sve do Jalkovečke ulice, zatim ulicu Dobriše Cesarića prema ulici Miroslava Krleže, Frana Galinca, pa cijelo područje prema ulici Ivana Meštrovića, na kojem području je smješten IV. Mjesni odbor Grada Varaždina sa ukupno 15 000 stanovnika.

Kontakt-policajac – Ivica Horvatić

Telefon: 099/2685 267
VPN 243

 

V. Kontakt - područje – obuhvaća Starčevićevu ulicu prema ulici Široke Ledine, te cijelo područje oko Bosanske ulice, do Harambašićeve ulice, zatim Fabijansku ulicu, Franje Račkog, Gortanovu sve do Hallerove aleje i ulice Božene Plazzeriano, na kojem području je smješten V. Mjesni odbor Grada Varaždina sa ukupno 6 700 stanovnika.

Nova Kontakt-policajac –Nenad Jambrošić

Telefon: 099/2728 554
VPN 238


 

VI. Kontakt - područje- obuhvaća ulice Ferdinanda Konščaka, Stjepana Glavača, Ognjena Price prema ulici R. Boškovića, Međimursku ulicu te cijelo stambeno naselje oko Koprivničke ulice, na kojem području je smješten VI. Mjesni odbor Grada Varaždina sa ukupno 6 917 stanovnika.

Policijski službenik za prevenciju Siniša Lah.

Telefon: 098/9843 894
VPN 240

 

Koordinira radom kontakt policajaca Policijske postaje Varaždin