Kontakt-policajci Policijske postaje Novi Marof

Kontakt policajac - Dragutin Trglačnik

Telefon:  042/373 342
Fax: 042/373 301

I. Kontakt - područje - Grad Novi Marof