Kontakt-policajci Policijske postaje Ivanec

Kontakt-policajac – Dejan Krašek

Telefon: 042/373 432
Faks:      042/373 433

 


I. kontakt - područje – obuhvaća Grad Ivanec sa 5 391 stanovnikom

Kontakt-policajac – Božidar Šumečki

Telefon: 042/373432; 098/246 970 
Faks: 042/373 433 
Mail: kontakt.policajac@lepoglava.hr
     
 


 II. kontakt - područje - obuhvaća Grad Lepoglavu sa 4 079 stanovnika