Kontakt-policajci Policijske postaje Ludbreg

Kontakt policajac - Siniša Vađunec

Telefon: 042/373 220
Fax: 042/373 250

 

U Policijskoj postaji Ludbreg djeluje kontakt policajac raspoređen na kontaktno - područje samog grada Ludbrega sa 3 855 stanovnika.