Kontakt-policajci Policijske postaje Ludbreg

Kontakt policajac - Siniša Vađunec

kontaktni rajon - grad Ludbreg
telefon: 098/705-353

U Policijskoj postaji Ludbreg djeluje kontakt policajac raspoređen na kontaktno - područje samog grada Ludbrega sa 3 855 stanovnika.