Prijavništvo i osobne isprave

Građani s prebivalištem na području grada Varaždina, te općina općina Beretinec, Cestica, Gornji Kneginec, Jalžabet, Petrijanec, Sračinec, Sveti Ilija, Trnovec Bartolovečki, Vidovec i Vinica osobnu iskaznicu izrađuju u zgradi Policijske uprave varaždinske na adresi: Varaždin, Augusta Cesarca 18

Uredovno vrijeme za građane:

 • ponedjeljkom od 7 do 13.30 sati
 • utorkom od 9 do 16.45 sati
 • srijedom od 8 do 13.30 sati
 • četvrtkom od 8 do 14.45 sati
 • petkom od 8 do 14.45 sati
 • Telefoni:  042/372 116 - prijavništvo, osobne iskaznice
                042/372 163 - putne isprave 


NAPOMENA: Građani s prebivalištem izvan navedenog područja, nadležnost i uredovno vrijeme mogu pogledati pod kategorijom Policijske postaje. Procedura izrade pojedinih dokumenata (potrebna dokumentacija i drugo) istovjetna je u policijskoj upravi i u policijskim postajama.
 

Prijavništvo

 • prijava/odjava prebivališta
 • promjena adrese
 • prijava boravišta
 • matični broj građana
 • uvjerenje o prebivalištu i matičnom broju građana

Koja je dokumentacija potrebna za navedene procedure, možete pročitati pod:
Koja je dokumentacija potrebna za navedene procedure, možete pročitati pod:


Osobne iskaznice


Putne isprave