Prijava javnog okupljanja

Slika PU_V/onama/upravavz2.jpg
Obrazac za prijavu javnog okupljanja možete skinuti ovdje.
Prijavu javnog okupljanja možete poslati putem elektroničke pošte nadležnoj policijskoj postaji pp.varazdin@mup.hr  i varazdinska@policija.hr