Pisarnica

Sjedište: Varaždin, Ivana Milčetića 10 

  • Uredovno vrijeme za građane: 7 do 15 sati
  • Telefon: 042/372 271

Građani mogu neposredno predati:

 
  • različite podneske (zamolbe, zahtjeve, predstavke i sl.) uz dokaz o postojanju pravnog interesa za dostavu traženih podataka te, uz propisani iznos, upravne pristojbe;
  • prijave na raspisani natječaj.