Poziv na razgovor - oglas od 8. prosinca 2023. godine

Komisija za provedbu oglasa objavljenog dana 8.12.2023. godine u „Narodnim novinama“ br. 146/2023, na web stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave, Policijske uprave varaždinske i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, za prijam namještenika na neodređeno vrijeme u Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijsku upravu varaždinsku, objavljuje
 
 POZIV NA RAZGOVOR (INTERVJU)
 KANDIDATIMA/KINJAMA
 
koji/e su podnijeli/e pravodobne i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa objavljenog dana 8.12.2023.g. u „Narodnim novinama“ broj: 146/2023, na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranici Policijske uprave varaždinske, za prijam namještenika u državnu službu na neodređeno vrijeme u Policijsku upravu varaždinsku,
 
1. SLUŽBA ZAJEDNIČKIH I UPRAVNIH POSLOVA, ODJEL MATERIJALNO-FINANCIJSKH POSLOVA:
              -  djelatnik na tekućem održavanju - domar - 1 izvršitelj
 
2. SLUŽBA ZAJEDNIČKIH I UPRAVNIH POSLOVA, ODJEL ZA TEHNIKU:
              -  perač vozila - 1 izvršitelj

 
Razgovor će se održati dana 17.1.2024. godine (srijeda) s početkom u 12,00 sati u prostorijama Policijske uprave varaždinske, Varaždin, Ivana Milčetića 10.
 
Kandidati/kinje koji/e su podnijeli/e pravodobne i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa biti će o testiranju obaviješteni elektroničkom poštom.
 
Osobe koje nisu podnijele pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa, ne smatraju se kandidatima/kinjama prijavljenim na oglas te će im biti dostavljena pisana obavijest (elektroničkom poštom) u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatraju kandidatom/kinjom prijavljenim na oglas.
 
PRAVILA RAZGOVORA (INTERVJUA)
 
Po dolasku na razgovor od kandidata/kinja će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.     

Kandidati/kinje koji/e ne mogu dokazati identitet, osobe za koje je utvrđeno da ne ispunjavaju formalne uvjete propisane  oglasom kao i osobe za koje se utvrdi  da nisu podnijele prijavu na oglas za radno mjesto, ne mogu pristupiti razgovoru.

Kandidati/kinje koji nisu pristupili razgovoru (intervjuu) ne smatraju se više kandidatima/kinjama u postupku.
 
Komisija kroz razgovor (intervju) s kandidatima/kinjama utvrđuje osobnu prezentaciju, sposobnosti i vještine komuniciranja, vještine interpersonalnih odnosa, motivaciju i osobne, ciljeve kandidata/kinja za rad.

Rezultati razgovora (intervjua) vrednuju se bodovima od 0 do 10. Bodovi se mogu utvrditi decimalnim brojem, najviše na dvije decimale.
 
Smatra se da je kandidat/kinja zadovoljio/la na intervjuu ako je dobio najmanje 5 bodova.
 
Komisija za provedbu oglasa


Stranica