Odluka o djelomičnoj obustavi natječaja od 8.12.2023. godine

Na temelju članka 163. stavka 1. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine, br. 155/23) i članka 20. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (Narodne novine, br. 78/17 i 89/19 ) načelnik Policijske uprave varaždinske donosi
 
O D L U K U
o djelomičnoj obustavi postupka provedbe javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Policijsku upravu varaždinsku
 
Obustavlja se postupak provedbe javnog natječaja za  prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Policijsku upravu varaždinsku, objavljen dana 8.12.2023. godine u Narodnim novinama broj 146/23, te na  web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave, web stranici Policijske uprave varaždinske i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, za radno mjesto:           

  
POSTAJA PROMETNE POLICIJE 
 - daktilograf u smjeni - 1 izvršitelj/ica

 
Postupak iz točke I. djelomično se obustavlja za 1 izvršitelja/icu za radno mjesto pod brojem 7. javnog natječaja, za koje su tražena 2 izvršitelja/ice, a  izabrana je 1 kandidatkinja, dok su preostale 4 kandidatkinje uz prijavu na radno mjesto pod brojem 7. javnog natječaja, prijave podnijele za više radnih mjesta iz istoga natječaja, na koja su i odabrane.

Stranica