​Rješenja o prijamu u državnu službu

Ministarstvo unutarnjih poslova donijelo je rješenja o prijamu u državnu službu u postupcima:

- javnog natječaja za prijam vježbenik u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijsku upravu varaždinsku,  objavljenog dana 13. rujna 2023. godine

​Ivica Nell

Patrik Žganec

- oglasa za prijam u državnu službu na određeno vrijeme u Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijsku upravu varaždinsku, objavljenog dana 13. rujna 2023. godine

Marko Hečimović

Stranica