Reagiranje PU varaždinske na izvješćivanje o kaznenim djelima na štetu djece

Slika PU_V/vijesti/2021//zastita_djece.png

Vezano uz upite pojedinih medija koji se odnose na izvješćivanje policije o kaznenim djelima iz domene kaznenopravne zaštite djece, Policijska uprava varaždinska je istim medijima dostavila odgovor slijedećeg sadržaja:

Policijska uprava varaždinska uvažava  potrebu za objavom vijesti i transparentnošću, no u svakom slučaju prijave nasilnih delikata postoji protokol postupanja s ciljem privođenja počinitelja nadležnim tijelima i procesuiranja istog, bez zadrške i bez iznimke.

Također smatramo da je uz svo uvažavanje javnosti djelovanja i transparentnosti,  u ovakvim slučajevima krajnje neprimjereno i nedopustivo javno debatirati i prikupljati saznanja po mjesnim kuloarima, ne vodeći računa o samoj žrtvi i zakonskoj potrebi žrtve za tajnošću postupka. Posebice u manjim sredinama gdje mediji pišu o imaginarnoj osobi, ali mještani znaju o kome se radi.

Kad su u pitanju djeca, posebno ranjiva skupina, javno prokazivati događaj sa detaljima obiteljskog života i pričama o događaju, otvarajući mogućnost javnih komentara, spada u zadiranje prava same žrtve.

Objavom ovakvih članaka ne postavlja se pitanje zataškavanja policije, nego pitanje koja je uloga medija u daljnjoj viktimizaciji žrtve.

 Policija reagira žurno na svaku dojavu te u slučaju nasilja bilo koje vrste postupa s velikom dozom empatije kako bi se žrtvama pružila potpora i prvo utočište.
Ovakvim člancima doprinosi se upravo suprotno onome što policija obećava žrtvama: nemojte brinuti, budite hrabri, nemojte se sramiti, neće novine o tome pisati, neće selo o tome čitati. Upravo su to riječi koje su žrtvi potrebne i to je minimum uvažavanja koji joj svi skupa trebamo osigurati.

Uvjereni smo da uviđate da nikakav medijski interes ne može biti vrjedniji od  prava žrtve na dostojanstvo i zaštitu od daljnje viktimizacije. 

Također skrećemo pozornost na Preporuke Pravobraniteljice za djecu o medijskom izvještavanju o djeci te o zaštiti privatnosti djece u medijima, kao i Etičke smjernice načela za etičko izvješćivanje o djeci UNICEF-a.

Napominjemo kako radi zaštite dobrobiti djeteta i žrtve, policija neće davati nikakve daljnje podatke. 
 

Stranica