Putujuće poruke za sigurnost na internetu

  • Slika
  • Slika
  • Slika

Nadamo se da će ova putujuća poruka potaknuti korisnike interneta na dodatni oprez kada koriste internet te da će, ukoliko im nešto krene po zlu, obratiti se policiji i prijaviti kazneno djelo.

Foto: PU varaždinska 

Policijska uprava varaždinska tijekom cijele godine provodi preventivne aktivnosti i primjenjuje različite preventivne mjere, a dok je jedna od tih davanje poruka i savjeta široj javnosti, kao i osobama u riziku.
 
U srijedu, 20. ožujka održana je prezentacija oglasne poruke nacionalne kampanje Web Heroj kojom se građanima i široj javnosti želi skrenuti pozornost na dodatan oprez kod korištenja interneta, kako ne bi postali žrtve kibernetičkog kriminaliteta (on line prijevara kao što su romantične prijevare, prijevara pri online kupnji, investicijske prijevare, krađe identiteta SMS-om i drugo).
 
Tako od 20. ožujka autobus koji prijevozi učenike na području Varaždinske županije, auto prijevoznika Vincek d.o.o. promicat će sigurnost na internetu kroz vizualnu poruku na zadnjoj strani autobusa. 
 
Policijska uprava varaždinska u suradnji sa trgovačkim društvom Vincek priprema još slogana i vizuala vezanih uz provedbu aktualnih preventivnih akcija, kampanja i projekata, tako da će biti više autobusa za promidžbu poruka sigurnosti.
 
Nadamo se da će ova putujuća poruka potaknuti korisnike interneta na dodatni oprez kada koriste internet te da će, ukoliko im nešto krene po zlu, obratiti se policiji i prijaviti kazneno djelo.

Stranica