Preventivno-represivna akcija „Vlak je uvijek brži“

Slika /PU_V/vijesti/ilustracije/vlak.jpg

S ciljem smanjenja događanja prometnih nesreća na prijelazima cesta preko željezničkih pruga, dana 24. studenog 2022. godine od 8.00 do 14.00 sati na području PU varaždinske policijski službenici provest će se preventivno-represivnu akciju „Vlak je uvijek brži“.

Foto: ilustracija

Tijekom akcije za utvrđivanje prometnih prekršaja koristit će se tehnička oprema i video kamere, a aktivnosti će posebno biti usmjerene na:
 
*suzbijanje prekršaja sudionika u prometu koji se ne zaustave prije prelaska kolnika preko željezničke pruge u istoj razini ako je naprava za zatvaranje prometa spuštena ili ako se ta naprava već počela spuštati ili ako se daju svjetlosni ili zvučni znakovi upozorenja da će se ova naprava spustiti da bi se počelo spuštati, odnosno da se vlak približava prijelazu ceste preko željezničke pruge;

*suzbijanje prekršaja na prijelazu ceste preko željezničke pruge u istoj razini na kojoj nema uređaja za zatvaranje prometa niti uređaja za davanje znakova za najavu približavanja vlaka, te se sudionici u prometu moraju zaustaviti, a mogu prijeći željezničku prugu samo kada sigurni su da se željezničkoj pruzi ne približava vlak ili drugo vozilo koje se kreće po tračnicama.

Stranica