Preventivna kampanja EUCPN-a Suzbijanje trgovanje ljudima

Slika PU_V/vijesti/2019/trgovina//EUCPN_Mendenhandel_Webbanner_v5.jpg

Ciljana skupina ove kampanje su građani s rumunjskog i albanskog govornog područja. Na području Policijske uprave varaždinske se provodi kampanja kroz razne objave banera i letaka.

Preventivna kampanja EUCPN-a u vezi suzbijanja trgovanja ljudima je započela počela 17. listopada 2019. Partneri u kampanji, uz Ministarstvo unutarnjih poslova su i Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina i Hrvatski Crveni križ.  Plakati kampanje, koji su namijenjeni Republici Hrvatskoj, izrađeni su na rumunjskom i albanskom jeziku (svaki plakat je izrađen u tri boje: crvenoj, plavoj i zelenoj).

Ciljana skupina ove kampanje su građani s rumunjskog i albanskog govornog područja. Na području Policijske uprave varaždinske se provodi kampanja kroz razne objave banera i letaka.

Stranica