Poziv na testiranje

Povjerenstvo za odabir kandidata za slobodno radno mjesto  rukovodećeg policijskog službenika/ce – načelnika/ce policijske postaje                                                          objavljuje

Poziv na testiranje
 
kandidatima koji su podnijeli pravodobne i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz internog oglasa, objavljenog na web stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave te  Ministarstva unutarnjih poslova dana  10.svibnja 2022. godine, za popunu slobodnog radnog mjesta rukovodećeg policijskog službenika/ce u Ministarstvu unutarnjih poslova, Policijskoj upravi varaždinskoj
 
na radno mjesto načelnik/ca policijske postaje
 
  1. Policijska postaja Ivanec, načelnik/ca policijske postaje
  2. Policijska postaja Ludbreg, načelnik/ca policijske postaje
 
 
Testiranje će se održati dana 2. lipnja 2022. godine s početkom u 11,00 sati u prostorijama Policijske uprave varaždinske u Varaždinu, Ivana Milčetića 10.
 
Kandidati koji udovoljavaju uvjetima iz internog oglasa o tome će biti obaviješteni i osobno telefonom.
 
Pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje objavljeni su na web stranici Ministarstva unutarnjih poslova www.mup.hr istovremeno s objavom internog oglasa.


PRAVILA TESTIRANJA I RAZGOVORA (INTERVJUA)
 
Test se vrednuje bodovima od 0 do 10, a smatra se da je kandidat zadovoljio na testiranju ako je dobio najmanje 5 bodova.
 
Testiranje se sastoji od provjere znanja bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta, a provodi se putem odgovora kandidata/kinja na postavljena pitanja.
 
Povjerenstvo kroz razgovor (intervju) s kandidatima utvrđuje znanja, sposobnosti i vještine, interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad te rezultate ostvarene u njihovom dosadašnjem radu.
 
Kandidati koji nisu pristupili testiranju ne smatraju se više kandidatima u postupku.
 
Povjerenstvo će s kandidatima koji su zadovoljili na testiranju održati razgovor (intervju) istog dana (2. lipnja 2022. godine), neposredno nakon testiranja.
 
Rezultati razgovora (intervjua) vrednuju se bodovima od 0 do 10. Bodovi se mogu utvrditi decimalnim brojem, najviše na dvije decimale. Smatra se da je kandidat zadovoljio na intervjuu ako je dobio najmanje 5 bodova.
 
 
  Povjerenstvo za odabir kandidata


Stranica