Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme

Slika /PU_V/Policijska%20postaja%20Ivanec/PP%20Ivanec.jpg
Na stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave objavljeno je rješenje  o prijamu u državnu službu na određeno vrijeme.

Stranica