Zdravstveni pregled radi utvrđivanja zdravstvene sposobnosti za držanje i nošenje oružja

Stupanjem na snagu novog Zakona o oružju koji je u primjeni od 1. rujna 2007. godine, člankom 11. stavak 3. istog Zakona, vlasnici registriranog oružja su u obvezi svakih 5 godina pristupiti zdravstvenom pregledu radi utvrđivanja zdravstvene sposobnosti za držanje i nošenje oružja.

Stupanjem na snagu novog Zakona o oružju koji je u primjeni od 1. rujna 2007. godine, člankom 11. stavak 3. istog Zakona, vlasnici registriranog oružja su u obvezi svakih 5 godina pristupiti zdravstvenom pregledu radi utvrđivanja zdravstvene sposobnosti za držanje i nošenje oružja. Uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti izdaju se s rokom važenja od 5 godina te se u skladu s rokom važenja navedenog uvjerenja izdaje i oružni list za držanje ili oružni list za držanje i nošenje oružja.  Prethodnim Zakonom o oružju uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti izdavano je s rokom važenja 10 godina, ali se navedeni rok važenja izdanog zdravstvenog uvjerenja ne poklapa s rokom važenja oružnog lista, te se vlasnicima oružja skreće pozornost da su u obvezi priložiti novo uvjerenje kad im staro istekne jer će se u protivnom protiv istih podnijeti zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka. Ovim putem obavještavamo vlasnike oružja da će od strane PU varaždinske biti pozivom obaviješteni o isteku roka valjanosti zdravstvenog uvjerenja, te molimo da se na isti ne ogluše, obzirom da je za navedeni prekršaj Zakonom o oružju predviđena novčana kazna od 3 000 kuna do 15 000 kuna ili kazna zatvora uz obvezno izricanje zaštitne mjere oduzimanja oružja.


Stranica