Poslovi prometne policije

Upravljanje prometomUpravljanje prometom vrši se poradi što bolje protočnost i sigurnosti prometa, održavanja normalnih tokova javnog gradskog i individualnog prometa, odnosno, preusmjeravanja prometa. Upravljanje prometom može biti svakodnevno i povremeno. Svakodnevno  upravljanje prometom obavlja se neposredno fizičkim upravljanjem ili ručnim upravljanjem semaforskih uređaja u vrijeme najvećih prometnih opterećenja (prometne špice), a povremeno se upravlja prometom za vrijeme izvođenja opsežnijih građevinskih radova na cestama, odnosno, tijekom rekonstrukcija cestovnih površina, održavanja sportskih manifestacija (automobilske, motociklističke, biciklističke utrke, te atletske utrke građana i sportaša) te tijekom javnih okupljanja kad dolazi do većih poremećaja u prometu. Preventiva u prometu 

Radi se o sveobuhvatnom procesu djelovanja prometne policije na svijest građana o svim negativnim učincima koje donosi cestovni promet (materijalne štete, zadobivanje ozljeda, stradavanje ljudi) preventi.-lat = sprječavanje , izbjegavanje unaprijed.
 Za ostvarenje cilja sa stajališta policije potrebna je suradnja cjelokupne društvene zajednice, uključivanje svih subjekata koji se brinu i koji su odgovorni za sigurnost cestovnog prometa. Preventivne akcije mogu biti usmjerene prema ciljanim dobnim skupinama kao i prema svim grupama koje sudjeluju u prometu (pješaci, biciklisti, motociklisti, vozači automobila, profesionalni vozači). U organizaciji preventivnih akcija važno je zainteresirati ostale subjekte na jačanju svijesti o sigurnosti prometa na cestama .   
U planiranju preventivnih aktivnosti ključna se ulogu pridaje edukaciji djece i mladih kako bi se isti prilagodili sudjelovanju u suvremenom cestovnom prometu.  Svaka preventivna djelatnost koja godišnje spasi samo jedan život u prometnim nesrećama vrijedi uloženog truda i sredstava.  

 

Nadzor prometa na cestama 

Radi postizanja što boljeg nadzora prometa, područje Postaje prometne policije Varaždin svakodnevno je tijekom 24 sata pokriveno pješačkim, moto-ophodnjama i auto-ophodnjama. Svakodnevne aktivnosti policijskih službenika usmjeravaju se, sukladno vremenu i prostoru, na prometno najugroženije prometnice i raskrižja. Pod prometnom ugroženošću podrazumijevaju se: intenzitet prometa, broj prometnih nesreća te tehničke karakteristike prometnice, odnosno, raskrižja.Očevidi  prometnih nesreća 

Policijski službenici Postaje prometne policije Varaždin, uz nadzor prometa na cestama, obavljaju i očevide kod cestovnih prometnih nesreća. Očevidi se vrše kod prometnih nesreća u kojima ima poginulih i ozlijeđenih osoba ili je nastala veća materijalna šteta, kao i kod prometnih nesreća s manjom materijalnom štetom, koju je djelatnicima policije dojavio netko od sudionika nesreće.
O izvršenim očevidima prometnih nesreća, sačinjavaju se zapisnici.
Zainteresirane stranke informacije o zapisnicima prometnih nezgoda mogu dobiti radnim danom od 7 do 15 sati, na broj telefona 042/372 361.