Cestovna mreža

Autocesta

Autocesta Zagreb-Goričan A-4  dio je međunarodnog cestovnog pravca   E-65 ( Budimpešta-Varaždin-Zagreb-Rijeka) te ima glavnu ulogu povezivanja zemalja srednje i istočne Europe s lukama sjevernog Jadrana. Uz europsko značenje ova prometnica ima i posebno značenje u cestovnoj mreži Republike Hrvatske te je osnovni dio strategije razvitka Republike Hrvatske i prioritet općeg državnog i regionalnog značenja. Dužina dionice autoceste koju pokriva Postaja prometne policije Varaždin je 15 km+900met. ( od 21+110 Most Derivacioni kanal dom 37+000 tunel Vrtlinovec) dok je ukupna dužina dionice;  

Državne ceste

Kroz postajno područje proteže se 5 cestovnih pravaca i to: D-2, D-3, D-35, D-528, D-530, što ukupno čini 73.7 km.

  • D-2 se proteže  iz smjera GP Dubrava Križovljanska- čvor Jugozapadne obilaznice-Hraščica-jugozapadnom obilaznicom do kružnog toka u mjestu Turčin-istočnom obilaznicom do kružnog toka u Ul.P.Miškine–te podravskom magistralom do mjesta Zamlaka ( 51,6 km)
  • D-3 se proteže  od mosta B.J.Jelačića –raskrižje Koprivničke-Međimurske-do kružnog toka Ul.P.Miškine-Istočne obilaznice.Pravac D-3 prekida pavac dionice D-2 ( istočna obilaznica ) te se nastavlja nakon kružnog toka u mjestu Turčin do mjesta Lužan ( 11.7 km).
  • D-35 se proteže  od raskrižja Jugozapadne obilaznice –Gojanec pa sve do završetka mjesta Vidovec ( 6.2 km ).
  • D-528 se proteže  od kružnog toka Turčin-istočna obilaznica do neplatnih kućica autoceste A4 čvor Varaždin  ( 2.5 km).
  • D-530 se proteže  od dionice D-2 u mjestu Zamlaka ( priključak na autocestu)  do neplatnih kućica autoceste A4 čvor Ludbreg  ( 1.7 km).

Županijske ceste

Kroz područje nadležnosti Postaje prometne policije Varaždin prolazi ukupno oko 164 km županijskih cesta.

Lokalne ceste

Kroz područje nadležnosti Postaje prometne policije Varaždin prolazi ukupno oko 932 km lokalnih cesta.