Rješenja o prijemu u državnu službu (javni natječaj od 8. prosinca 2023. godine)

U postupku javnog natjačaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijsku upravu varaždinsku, objavljenog 8. prosinca 2023. godine, donesena su rješenja o prijemu kandidata.
 


Stranica