Poziv na testiranje i razgovor (intervju) kandidatima/kinjama - oglas od 17.04.2023.

Komisija za provedbu oglasa objavljenog dana 27. travnja.2023. godine na web stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave, Policijske uprave varaždinske i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, za prijam u državnu službu na određeno vrijeme u Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijsku upravu varaždinsku, objavljuje

POZIV NA TESTIRANJE I RAZGOVOR (INTERVJU)
KANDIDATIMA/KINJAMA
 
koji/e su podnijeli/e pravodobne i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa za prijam u državnu službu na određeno vrijeme, radi zamjene duže vrijeme odsutnih službenika, u Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijsku upravu varaždinsku za radno mjesto:
 
 
2/ POLICIJSKA POSTAJA VARAŽDIN
  • daktilograf u smjeni - 1 izvršitelj
 
Testiranje će se održati dana 25. svibnja 2023. godine (četvrtak), s početkom u 08,00 sati u Policijskoj upravi varaždinskoj, Ivana Milčetića 10
 
 
Kandidati/kinje koji/e su podnijeli/e pravodobne i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa biti će o terminu testiranju obaviješteni i osobno, mailom.
 
Pravni izvori za pripremu kandidata/kinja za testiranje objavljeni su na web stranici Policijske uprave varaždinske https://varazdinska-policija.gov.hr istovremeno s objavom oglasa.
 
Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta.
 
Kandidati/kinje koji nisu podnijeli/e pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa, ne smatraju se kandidatima/kinjama prijavljenim na oglas te će im biti dostavljena pisana obavijest u kojoj će biti navedeni razlozi zbog kojih se ne smatraju kandidatom/kinjom u postupku.
 
Sve dodatne informacije kandidati/kinje mogu dobiti na telefon ­­­­­­­­­­­042/372-288.
 
 
PRAVILA TESTIRANJA I RAZGOVORA (INTERVJUA)
 
1. Po dolasku na testiranje, od kandidata/kinja će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi provjere identiteta. Kandidati/kinje koji/e ne mogu dokazati identitet, osobe za koje je utvrđeno da nisu podnijele pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete propisane oglasom, ne mogu pristupiti testiranju.
 
NAPOMENA: Kandidati/kinje koji dođu u zgradu gdje se održava testiranje nakon vremena određenog za početak testiranja, neće moći pristupiti testiranju.
 
Po utvrđivanju identiteta kandidati/kinje, će biti upućeni u prostoriju gdje će se održati testiranje.
 
Testiranje se provodi u dvije faze.
 
2.Prva faza sastoji se od pisane provjere znanja. Za postignute rezultate u provjeri znanja, sposobnosti i vještina, kandidatima/kinjama se dodjeljuje od 0 do 10 bodova. Smatra se da su kandidati/kinje zadovoljili/le na testiranju ako su ostvarili/e najmanje 5 bodova.
 
3. Za vrijeme testiranja nije dopušteno:
- koristiti se literaturom, odnosno bilješkama;
- koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva;
- napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija, bez odobrenja osobe koja provodi
  testiranje;
- razgovarati s ostalim kandidatima/kinjama niti na drugi način remetiti
  koncentraciju kandidata/kinja;
Ukoliko pojedini kandidat/kinja prekrši pravila biti će udaljen/a s provjere znanja, a njegov/njezin rezultat Komisija neće priznati niti ocijeniti.
 
4. U drugu fazu testiranja, koja se sastoji od provjere točnosti i brzine pisanja na osobnom računalu, biti će upućeni kandidati/kinje koji zadovolje u prvoj fazi testiranja. Rezultati druge faze također se vrednuju bodovima od 0 do 10. Smatra se da su kandidati/kinje zadovoljili/le na testiranju ako su ostvarili/e najmanje 5 bodova.
 
5. Na razgovor (intervju) biti će pozvani svi kandidati/kinje koji/e, u svakoj od provedene provjere, ostvare najmanje 5 bodova.
 
Komisija kroz razgovor (intervju) s kandidatima/kinjama utvrđuje znanja, sposobnosti i vještine, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u državnoj službi, te rezultate ostvarene u njihovu dosadašnjem radu.

Rezultati razgovora (intervjua) vrednuju se na isti način kao i testiranje, bodovima od 0 do 10, a kandidat/kinja je zadovoljio/la na razgovoru (intervjuu) ako je dobio/la najmanje 5 bodova.
Razgovori (intervju) s kandidatima/kinjama obaviti će se istoga dana, u četvrtak, 25. svibnja 2023. godine, nakon testiranja.
 
Komisija za provedbu oglasa
 
 

Stranica