Služba za granicu

Slika /PU_V/odjel za granicu/gpdubrava.jpg

Prati i analizira stanje sigurnosti na državnoj granici, provodi mjere i rješenja u policijskim poslovima na državnoj granici, primjenjuje propise o nadzoru i prelaženju državne granice, te obavlja poslove u vezi nezakonitih migracija.

Radom Službe za granicu rukovodi voditelj.

Telefon 042/372 457

Područje državne granice, koju nadzire granična policija Policijske uprave varaždinske je državna granica sa Republikom Slovenijom u dužini od 55,2 km.

Granična crta proteže se duž općina: Sračinec, Petrijanec, Cestica, Donja Voća, Lepoglava i Bednja.

Specijalizirana policijska postaja koja obavlja poslove granične policije je Postaja granične policije Varaždin sa sjedištem u Ivancu, Varaždinska ulica 13.

Telefon 042/373 404

 


Granični prijelazi Policijske uprave varaždinske:

 

Stalni granični prijelaz za međunarodni promet putnika i roba Dubrava Križovljanska


Telefon: 042/739 166; 042/372 355
 

Stalni granični prijelaz za međunarodni promet putnika Otok Virje


Telefon: 042/372 169
 

Stalni granični prijelaz za pogranični promet Cvetlin


Telefon: 042/372 352
 

Stalni granični prijelaz za pogranični promet Gornja Voća


Telefon: 042/372 236